Landmade

Landschap + Architectuur

Lab de Verstedelijking

2010

Laboratorium de Verstedelijking, 
een interactief experiment waarin tien deelnemers in zes weken tijd nieuwe visies op de inrichting en het gebruik van het stedelijk landschap genereren. 

visie
Een actueel thema, in het licht van de krimpregio\'s.
We verbinden stad en landschap d.m.v. een krachtig O.V.-netwerk en versterken de aanwezige kwaliteiten en karakteristieken van de stad enerzijds en het landschap anderzijds. 
Een van de belangrijkste conclusies is dat bij deze aanpak het verschijnsel periferie niet voorkomt, maar  dat er een aaneenschakeling ontstaat van waardevolle landschappen die elkaar aanvullen. 

 Zie www.labdeverstedelijking.nl

credits
samenwerking met Ronald van der Meijs
initiatief en organisatie: Hugo Lammerink en Fred Schurink