Landmade

Landschap + Architectuur

Supervisie CityCentrum

2008-2012

Het CityCentrum is het bestuurlijke, culturele en winkelhart van Veldhoven. Vanaf de jaren ´70 werd het CityCentrum in achtereenvolgende delen ontwikkeld. Zoals veel centra met een dergelijke ontwikkelingsgeschiedenis kent het CityCentrum in functionele en ruimtelijke zin een aantal knelpunten, waarvan de belangrijkste zijn: de introverte uitstraling met de achterkanten in het zicht; het gebrek aan samenhang tussen de verschillende onderdelen; een incomplete branchering. 

Op basis van verschillende onderzoeken (o.a. een brancheringsonderzoek en een ruimtelijke en functionele analyse) heeft Land-made in samenwerking met de gemeente het Centrumontwikkelingsplan opgesteld dat de gewenste ontwikkeling van het centrumgebied voor de komende 15-20 jaar beschrijft.
Momenteel werken we dit Centrumontwikkelingsplan fasegewijs uit en zijn we bezig met het opstellen van het Beeldkwaliteitplan voor het hele centrumgebied.