Landmade

Landschap + Architectuur

avonturenroute

Herkent u dit? Een vervuild stukje plantsoen enerzijds en kinderen die een spannende speelplek zoeken anderzijds.

Tijdens een workshop tekenden de kinderen hoe ze deze plek zouden kunnen veranderen in een fijne speelplek. Niet met de geijkte toestellen, maar met ruimte voor fantasie en spel, voor groen en bloemen, voor verstoppen en klauteren. Dit vormde de basis voor mijn ontwerp. 
Het resultaat is een fantasieprikkelend speel- en ontdekparcours, dat pas compleet is als in het voorjaar de beplanting weer in blad en bloei staat.

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam