Landmade

Landschap + Architectuur

inrichtingsplan Karel Doormanlaan

Momenteel werken we in opdracht van de gemeente Rijswijk samen met BGSV aan het inrichtingsplan voor de Karel Doormanlaan. De vervanging van de kabels en leidingen biedt de kans om deze lommerrijke woonstraat van een nieuw profiel te voorzien dat beter aansluit bij het karakter van deze woonstraat. Daarbij staan beeldkwaliteit, seizoensbeleving en biodiversiteit voorop. De bewoners zijn nauw betrokken bij de planontwikkeling. Tijdens de bewonersavonden kregen zij de gelegenheid om te reageren om het inrichtingsplan waarin hun geinventariseerde wensen grotendeels zijn opgenomen.