Landmade

Landschap + Architectuur

groen schoolplein Haarlem

Samen met de kinderen hebben we een groen schoolplein ontworpen dat uitnodigt tot bewegen en ontdekken
Door het bestaande voetbalveld te draaien en slim dubbelgebruik te introduceren, ontstaat een verbinding tussen het speelplein en de openbare groenstrook en komt ruimte vrij voor nieuwe speeluitdagingen. Gevarieerde beplanting deelt het plein op in verschillende speelsferen die via verschillende routes verbonden zijn.