Landmade

Landschap + Architectuur

biodiversiteit

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Land-made voor verschillende straten in Rotterdam-west een beplantingsplan gemaakt. In de Schermlaan is de grasberm vervangen door een selectie van sterke, rijkbloeiende vaste planten. Daardoor is een kleurrijk lint ontstaan dat jaarrond een aanwinst voor de woonomgeving vormt en bovendien voedsel en schuilplekken biedt voor bijen en andere insecten en daarmee de biodiversiteit van het stedelijk landschap vergroot. 
De foto's, genomen in oktober, laten zien dat de beplanting ook na de bloei een mooi en interessant beeld oplevert. 

realisatie: 2018